Eläinfysioterapia

Fysioterapeutti on henkilö jolla on fysioterapeutin ammattitutkinto ja joka on rekisteröity Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) keskusrekisteriin. Eläinfysioterapeutti ei ole suojattu ammattinimike, mutta eläinfysioterapeutilla tulisi olla fysioterapeutin ammattitutkinto ja hyväksytysti suoritetut eläinfysioterapian erikoistumisopinnot.

Suomen Eläinfysioterapeutit Ry on Suomen Fysioterapeutit Ry:n erikoisalayhdistys. Suomen Eläinfysioterapeutit Ry:n sivuilta näet mm. koulutettujen eläinfysioterapeuttien yhteystietoja. Tavallisimmin eläinfysioterapeuttien asiakkaina käy koiria ja hevosia, mutta myös muut eläimet hyötyvät terapiasta. Turun Koirafysio on keskittynyt koirien kuntoutukseen.

Eläinfysioterapia koirien kanssa

Eläinfysioterapiassa tavoitteena on niin sairaiden kuin terveidenkin koirien liikkumis- ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen. Tämä edellyttää fysioterapeutilta mm. anatomian, fysiologian ja biomekaniikan tietämystä. Lisäksi tulee ymmärtää koiran käyttäytymistä ja tuntea erilaisia koiraurheilulajeja ja niiden fyysisiä vaatimuksia.

Parhaimmillaan fysioterapia on moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tärkeimmät yhteistyötahot koiria kuntoutettaessa ovat useimmiten eläimen omistaja ja eläinlääkäri.

Fysioterapia alkaa aina eläimen tutkimisella. Tutkimisen tarkoituksena on selvittää eläimen ongelmaa haastattelemalla omistajaa, havainnoimalla koiran asentoa ja liikkeitä sekä tunnustelemalla lihaksia, luita ja jänteitä sekä tutkimalla liikeratoja. Löydettyjen ongelmien perusteella valitaan sopivat terapiamenetelmät ja laaditaan fysioterapian tavoitteet.

Eläinfysioterapiaa tarvitaan mm.

  • neurologisissa vaivoissa

  • tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa ja ennaltaehkäisyssä

  • vammojen ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa

  • erilaisissa kiputiloissa

  • liikkumisen muuttuessa

Eläinfysioterapian menetelmiä

Terapiakeinoja on monenlaisia ja terapiakeinot valitaan tutkimisen jälkeen ongelmasta riippuen. Terapian kesto vaihtelee myös tapauskohtaisesti.

Lue lisää hoitomenetelmistä