Käytän työssäni pääasiassa seuraavia hoitomenetelmiä:

Manuaalinen terapia

Olen opiskellut osteopatiaa sekä ihmis- että koirapuolen kursseilla ja manuaalisessa terapiassa käytän vain osteopatian tekniikoita. Hoidon avulla pyritään auttamaan keho tasapainoon niin verenkierron, sisäelinten, hermoston, hormonien kuin tuki- ja liikuntaelimistönkin osalta. Psyykettä tietenkään unohtamatta!

Useimmiten kehon ongelmat ovat "pintaa syvemmällä" ( verenkierto, sisäelimet jne.), mutta oireilevat rangan, nivelten ja lihasten jäykkyyksinä ja kireyksinä. Ongelmat voivat tulla esiin myös aineenvaihdunnan ongelmina (lihominen, turvotus) tai vaikkapa koiran käyttäytymisen muuttumisena.

Käyttämilläni tekniikoilla autetaan kehoa hellävaraisesti auttamaan itse itseään ja siksi useimmiten paras vaste hoidolle on nähtävissä vasta jokusen päivän kuluttua hoidon jälkeen. Hoito on koirille pääsääntöisesti hyvin miellyttävä.

Terapeuttinen harjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on poistaa tai lievittää toiminnallisia rajoituksia sekä ehkäistä tai minimoida toimintavajautta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Ohjattujen harjoitteiden avulla voidaan mm. parantaa kehon hallintaa, koordinaatiota, lihastasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta ja stabiliteettia. Harjoittelun tukena voidaan käyttää tarvittaessa erilaisia apuvälineitä.

Ohjaan asiakkailleni tarpeen mukaan kotiharjoitteita joiden avulla omistaja voi edesauttaa koiransa hyvinvointia tai nopeuttaa/tukea kuntoutusprosessia.

Vesiterapia

Vesiterapiasta voit lukea lisää täältä.